K1 Yetki Belgesi Yenileme Şartları Nelerdir

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen K1 Yetki Belgesinin yenilenmesi için gerekli evrakların listesini sizler için paylaşmak istedim
K1 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ (TÜZEL)

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.
2- En son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 10.000 TL olacak)
3- En son Temsil ve ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü aslı
4-Tüzel kişiliğe ait ortak ve temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir)(A.Ş. ve Koop.Yönetim Kurulu Bşk. Ve üyelerinin.)
5- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı
6- Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtların  [Çekici(yarı römork veya römorklu),kamyon ve kamyonetin] 20 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. En az 3 birim taşıtla 110 tonluk asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir.
7- Yetki belgesinde kayıtlı ve ilave edilecek olan tüm taşıtlara ait teknik muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi veya araç plakası ile tescil seri/sıra numarasının bildirilmesi
8- Firma ortak ve yöneticilerine ait  T.C. kimlik numaraları beyanı
9- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi
10- Firma ortak ve Temsil ve ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK’da  yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ve yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin gönderilmesi gerekmektedir.


NOT:
• Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz. Asgari kapasite harici, ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.
Sonraki
« Prev Post
Önceki
İlk Kayıt »

Saygı Kurallar İçerisinde Yorum Yapmaya Özen Gösterelim Koda ÇevirKoda Çevir Yüz İfadeleriYüz İfadeleri