UDHB Ulaştırma D2 Yetki BelgesiUlaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden alınan D2 Yetki Belgesi ile ilgili Tüm Bilgiler Aşağıdadır. Tüm sorularınız itina ile cevaplanacaktır. sayfanın altındaki yorum kutucuğundan iletişime geçebilirsiniz...


D2 Yetki Belgesi Nedir? (Ulaştırma Genel Müdürlüğü)

D2 Yetki Belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara, verilen belgenin ismidir.


D2 Yetki Belgesi Alma Şartları Nelerdir? (Ulaştırma Genel Müdürlüğü)

Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu (TIKLAYINIZ)
Dilekçe (Tıklayınız)
 Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil  ve ilzama yetkili yöneticilerin; Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;Diğer şirket statülerindeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
            a-Nüfus cüzdan örnekleri
            b-Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil kaydı belgelerinin aslı
            c-Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil kaydı belgelerinin aslı
Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri.(Kuruluşundan itibaren yayınlanan tüm gazeteler) Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır.  (En az 30.000 YTL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır) İştigal konusunda, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak” veya “karayolu ile yurtiçinde yolcu taşımcılığı yapmak” ifadesi bulunacaktır. Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanan örneği veya Noter onaylı örneği olabilir. 
Oda Sicil kayıt Belgesi; Ticaret Odalarından, Ticaret ve Sanayi Odalarından,Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olunduğunu gösteren Oda Sicil kayıt Belgesinin Aslı (Ticaret oda kayıt belgesi,ticaret sicil tasdiknamesi)
Kira Kontratı veya o yerin kendilerine ait olduğunu gösteren belge
D2 yetki belgesi alınmak istenildiğine dair Temsile yetkili olan kişiler tarafından ad-soyad yazılarak imzalanmış dilekçe
Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin
D2 yetki belgesi alınmak istenildiğine dair Temsile yetkili olan kişiler tarafından ad-soyad yazılarak imzalanmış dilekçe
Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge
Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (10 yaşından büyük olmayan yolcu taşımak için imal edilmiş en az 10 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur)Ayrıca araçların fenni muayene sürelerinin bitmemiş olması gerekir.
Resmi Olarak Alınmış E-Posta Adresi.
➤ İBRAZ EDİLEN HERTÜRLÜ BİLGİ VE BELGELERDEKİ ADRES VE UNVAN TİCARET ODASINDAKİ KAYITLI ADRES VE UNVAN İLE AYNI OLMAK ZORUNDADIR.
Sonraki
« Prev Post
Önceki
İlk Kayıt »

Saygı Kurallar İçerisinde Yorum Yapmaya Özen Gösterelim Koda ÇevirKoda Çevir Yüz İfadeleriYüz İfadeleri